Αειφορία

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Το Οινοποιείο Παπαγιαννάκου, το πρώτο βιοκλιματικό οινοποιείο στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε εξαρχής με κριτήρια αειφορίας και βιώσιμων πρακτικών, από την αρχιτεκτονική του κτιρίου μέχρι τη φροντίδα των αμπελώνων και την οινοποίηση. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική συμβάλλει στο να εξοικονομείται με φυσικό τρόπο ενέργεια για τις ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού, κάτι που χαμηλώνει το ενεργειακό αποτύπωμα. Χάρη στον προσανατολισμό, τη μηχανική, τη δόμηση και τα υλικά του, με τη χρήση πέτρας, ξύλου και με την εκμετάλλευση του φυσικού φωτός και αέρα, το οινοποιείο εξοικονομεί 25% -30% σε ενέργεια.

Οι οινοποίητικές μας πρακτικές ακολουθούν κι αυτές τις αρχές της βιωσιμότητας. Ο τρύγος μας γίνεται πάντα χειρωνακτικά. Τα αμπέλια του Σαββατιανού, κάποια ακόμα και 70 ετών, είναι ξερικά και δεν απαιτούν επιπλέον πότισμα. Χρησιμοποιούμε ηλεκτροκίνητα μηχανήματα στις εγκαταστάσεις και χειριζόμαστε τη φυσική βαρύτητα για να μεταφέρουμε το σταφύλι στις δεξαμενές και από εκεί το κρασί στο εμφιαλωτήριο, ενώ οι φιάλες που χρησιμοποιούμε έχουν χαμηλό βάρος για να μειώνουμε το CO2 κατά τη μεταφορά τους. Στο Οινοποιείο Παπαγιαννάκου γίνεται κάθε προσπάθεια για να υιοθετούνται όλο και περισσότερες ολιστικές, βιώσιμες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη στήριξη της τοπικής κοινότητας και οικονομίας.